• vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  ایسنا/کرمان سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان به همراه معاونین این ...
  به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، سرپرست ...
در مراسم امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی استان کرمان با شرکت صنعتی ...

main text

 ACECR of Kerman branch, with its experienced faculty members and experts, administrates activities in applied research, educational, and cultural fields.This organization, with membership in national and provincial councils and assemblies, such as the membership of the Civil and Transport Commission of the Supreme Council of Science, Research and Technology of the country (ATF), the Council for the Coordination of ACECR, the Water and Sewage Engineering Council, and the decision-making councils of Kerman Province such as the Administrative Transformation Council, the Employment and Investment Council, the Development and Planning Council and Kerman’s Public Culture Council plays a significant part at the national and provincial levels.

More than 6,000 students are currently educating at three Higher Education Institutions in Kerman, Sirjan, and Zarand cities, in different educational levels from Associate of Science to PhDs. It should be considered that the master's degree in Space Frames major was first designed in the country by this institution and in Shahrivar 1391, the course received the official license of the Expansion of the Ministry of Science, Research, and Technology Council, and dozens of students are currently educating in the master level of this field.


Moreover, the Earthquake Research Center of ACECR, after obtaining permission from the Development of Higher Education Council in Farvardin 1392, has started the admission of Ph.D. students in the field of civil engineering-structures through the Sanjesh organization's test.


ACECR Deputy of Education in Kerman branch has 24 centers in the cities of the province. This deputy, in addition to designing, obtaining permission from the Development of Educational Establishment Council, and organizing dozens of specialized courses, has held several specialized seminars and workshops for the staff of the Kerman province offices and organizations.

ACECR Deputy of Research has accomplished several designs and projects in line with the needs of the province and the country. One of the most prominent projects is the "Kerman Employment and Investment Promotion Document", which has been prepared in 15,000 pages and 36 volumes as one of the upstream documents of the province.
Another order-driven project of this department is the implementation of “Equipping the identification helicopter 206 with Martial Appliance" project, ordered by Havayirez Base of Kerman Province.

The Earthquake and Natural Disaster Research Center of ACECR consists of three research groups, a specialized service center and a concrete and construction materials laboratory, and welding inspection section. Researchers of ACECR have been conducting numerous research projects at the national and provincial level. Recent projects of this center could be mentioned as followings: "seismic evaluation and restoration of the north courtyard (shabestan) of Kerman’s central mosque", "evaluation and improvement of the structure of Kerman-Darman hospital", "evaluation of the structure of the Hematite factory of Gol Gohar iron ore company", "documentation studies, problem-detection and strengthening tanks in Kerman province",  "designing, optimization and construction of a 2-floors pilot building with industrialization and lightning system", "evaluation and consulting of residential units, Kapar-elimination project in the south of Kerman province, using modern technologies", "designing and production of electronic-weighing lycymeter", "designing and implementation of a pattern of irrigation under pressure in palm farms", "preparation for natural disasters software", "translating and compiling FMA guidelines in crisis", “preparation of database and country’s palm trees distribution maps and palm trees’ threats analysis”, "locating temporary resettlement in crisis management using GIS in Jiroft city".One of the most prominent projects of ACECR at international level has been designing, production and implementation of FORMIAN K software which companies and universities of various countries will have the opportunity to benefit from its potentials and capabilities.The specialized service center of modern building technologies and space frame structures of ACECR in Kerman branch is a bridge between the research groups of this organization and construction projects that have been designing, consulting and executing dozens of projects throughout the country.Laboratory of concrete, structural, welding inspection and building materials of ACECR in Kerman branch, utilizing advanced equipment, has executed technical, engineering, and research projects in Kerman province.
ACECR of Kerman is the concessionaire of the Iranian Journal of Structural Engineering, one of the internationally acclaimed and well-known research-scientific journals on structural engineering issues, which has the honor of having international and national scientific figures as editorial board.
Academic faculty members have authored dozens of research papers in international academic journals and delivered dozens of scientific lectures at internationally recognized assemblies and conferences in Russia, Germany, China, Malaysia, Japan and Turkey.
In line with the activities of faculty members in Kerman province’s ACECR, the international and academic publications of Lambert in Germany in 2012 published Dr.Reza Kamyab Moghadas’ book called "optimization of double layer grids" in the field of space frame structures optimization in English. The so-called book has been available on the most reputable websites in the world, such as “Amazon” and “More books”.National and international scientific conferences organized by the ACECR are of special importance among academics and specialists in the country. Due to the successful holding of the “International Conference of Qanat”, the Minister of Culture and Islamic Guidance, and the Secretary General of UNESCO in Iran, have donated awards to the organization. The construction and earthquake conference, which is annually held with the presence of government officials and active participation of faculty members, experts and academics of the country, is one of the most prominent conferences in the country. The sixth conference will be held internationally in 1394.
Numerous national seminars and workshops have been also held by ACECR, which National Space Structures Workshop has been one of the most prominent seminars with the presence of well-known national and international professors. Several exhibitions such as the exhibition for the Week of Research and Technology of Kerman Province, the exhibition of lightning structures and new achievements in buildings, the specialized exhibition of earthquake and structure books, the technical photos of the Bam earthquake exhibition, and the natural disaster photo exhibition of Kerman province have been held by ACECR.
Kerman’s ACECR Medical Centers are currently providing services to patients and clients in specialized dental clinics, cellular therapy clinics and umbilical cord blood bank throughout the province. The "Cellular Therapy" clinic, as the second province using the method in the country, was established in 1393 for the treatment of skin diseases such as PC and Vitiligo. The most prominent dermatologist in the field are providing services for clients in this clinic.Several seminars and workshops have also been held in cooperation with the Rooyan Research Center of ACECR for doctors and specialists in the province. The Kerman Publishing Center has been publishing dozens of books in various fields of engineering, medicine, and humanities from the faculty members of the universities and experts of the country.ACECR Deputy of Culture performs numerous cultural activities in the province of Kerman. The Iranian Students News Agency (ISNA) The Kavir Region with several offices in the cities of Kerman province has been covering the news of the most important events of the province.The Center of Students’ Thoughts Evaluation of Iran (ISPA) also has executed numerous prominent national and provincial projects such as a customer reward plan, a survey about the concept of health from the viewpoint of Iranians, a plan for customer satisfaction of the telecommunication company of Kerman province and dozens of other projects.    

 

Contact Us

Adress:The central building of the province's Jihad University,Shahid Bahonar University Complex of Kerman,End of Bahman Boulevard,kerman 

Phone Number: 44-33257342-034

 

Quick Access