نام مرکز:

رفسنجان 1

 

آدرس مرکز:

بلوار طالقانی خیابان شهید پور محمدی

 

شماره تلفن:

34257174

تماس با ما

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 

تلفن: 44-33257342-034

 

دسترسی سریع