نام مرکز:

کهنوج

 

آدرس مرکز:

خیابان امام پاساژ مولایی طبقه سوم

 

شماره تلفن:

43204200

تماس با ما

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 

تلفن: 44-33257342-034

 

دسترسی سریع