نام مرکز:

بم

 

آدرس مرکز:

بلوار خلیج فارس پردیس دانشگاه علوم پزشکی

 

شماره تلفن:

44216911

تماس با ما

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 

تلفن: 44-33257342-034

 

دسترسی سریع