• مدیریت منابع آب در بحران

ایران یکی از ده کشور بلاخیز دنیا است، بر اساس امار منتشر شده ایران جزو کشورهای پر مخاطره به لحاظ بلایای طبیعی است و از 40 مورد بلایای طبیعی 31 مورد آن در کشور شناسایی شده و از این نظر کشور ما در جایگاه دهم جهانی ایستاده است. در بسياري از سوانح طبيعي اعم از زلزله، طوفان، سيل و خشکسالي منابع آبي تحت تاثير قرار مي گيرند و حتي علاوه بر منابع انساني، منابع طبيعي از جمله منابع آب نيز متاثر شده و اين امر مي تواند موجب وخيم تر شدن عواقب حادثه گردد لذا در مديريت سوانح طبيعي بررسي و مطالعه کامل و همه جانبه عوامل دخيل ضروري است.

  • شهرسازی در مدیریت بحران

   باتوجه به معیارهای مقاوم بودن در برابر زلزله میتوان با مطالعات کاربردی شهرها را در برابر زلزله ایمن تر نموده و تلفات را کاهش داد. وجود بافت فرسوده و قديمي شهري و روستايي در تمام نقاط استان، استفاده از اصول شهرسازی در مدیریت بحران را در سراسر استان به صورت يک نياز حياتي نمایان نموده است. در ارتباط با زلزله به موضوع شهرسازی طی 10 تا 20 سال اخیر اهمیت داده شده است. با بکارگیری تمهیداتی در شهرسازی می توان خطرات زلزله را کاهش داد. یک شهرساز می تواند با تعیین تراکم، توزیع شبکه ها، توزیع کاربری ها، مکانیابی فضاهای بهینه پس از بحران و ... نقش مهمی را ایفا کند.

 

  • سیستمهای اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران

مدیریت بحران، نقشی بسیار مهم و حیاتی در کاهش تلفات انسانی بعد از وقوع سانحه طبیعی  دارد که با استفاده از تکنولوژی های به روز شده میتوان حوادث و بحرانها را هر چه بهتر مدیریت کرده و از زمان انجام عملیات، هزینه ها و از همه مهمتر از صدمات ناشی از طولانی شدن روند درمان مجروحان و حادثه دیدگان جلوگیری کرد. یکی از شریانهای حیاتی در شهرها که ممکن است در حین زلزله یا سوانح طبیعی صدمه ببینند زیرساختهای مخابراتی میباشند که ممکن است به دلایل زیر خراب شوند:

  • خرابی فیزیکی تجهیزات مخابراتی
  • خرابی زیرساخت های پشتیبان
  • ازدحام شبکه

بررسی های نشان داده است که در هنگام بلایا، تعداد ارتباطات بسیار زیاد می شود و در نتیجه حتی شبکه های با ساختار مناسب نیز ممکن است دچار مشکل شوند. در این هنگام مکالمات قطع شده و پیام ها گم می شوند.

با توجه به اینکه در هنگام بحران های طبیعی امکان از بین رفتن ساختارهای ارتباطی وجود دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در هنگام بروز بحران، ایجاد ارتباط بین افراد تیم های نجات می باشد. با از بین رفتن زیرساخت های مخابراتی، ارتباط از طریق شبکه های سنتی از بین رفته و ترمیم زیرساخت ارتباطی در زمان کم در اکثر مواقع امکان پذیر نمی باشد. بنابراین استفاده از شبکه های ارتباطی جدید به خصوص شبکه های موردی می تواند در برپایی سریع ارتباط بین افراد بسیار مفید و کارآمد باشد.

با توجه به اینکه استان کرمان از جمله استانهای حادثه خیز کشور می باشد و تجربه حوادث قبلی (به خصوص زلزله های  بم و زرند)  نشان داده است که امکان از بین رفتن زیرساخت های ارتباطی و قطع ارتباطات در هنگام حوادث زیاد می باشد، ایجاد زیر ساختهای پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

تماس با ما

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 

تلفن: 44-33257342-034

 

دسترسی سریع