تحلیل ریسک لرزه ای و ارزیابی خسارت ابنیه شهرستان رفسنجان

شهرستان رفسنجان با وسعت حدود 8288 كيلومتر مربع معادل 4.52 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. اين شهرستان در شمال غربي استان قرار گرفته و از شمال به بافق در استان يزد، از جنوب به بردسير و سيرجان از مغرب انار و شهر بابك و از مشرق به كرمان و زرند محدود مي شود. اين شهرستان داراي 5 مركز شهري،4بخش، 14 دهستان،355 آبادي داراي سكنه مي باشد.

مدیریت دقیق امداد رسانی پس از زلزله، تعیین الویت های تخصیص منابع به منظور بهسازی و افزایش تاب آوری جامعه نیازمند ارزیابی دقیق لرزه ای ساختمان ها و تعیین سناریوهای محتمل خرابی می باشد. در این پژوهش خرابی ابنیه شهر رفسنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای زیادی به منظور بیان شدت اثر زلزله وجود دارد که با توجه به اینکه موضوع پروژه حاضر ساختمان ها می باشد، بیشینه شتاب زمین بدین منظور انتخاب و تحلیل خطر لرزه ای شهر بر همین اساس انجام گردید. برای انجام تحلیل خطر از روش رخداد پایه استفاده گردید. در این روش ابتدا با استفاده از روش مونت کارلو کاتالوگی زمانی-مکانی از زلزله های محتمل بر پایه ویژگی های لرزه خیزی منطقه تولید گردید. سپس برای هر یک از سناریوها مقادیر بیشینه شتاب در 14 نقطه از شهر به عنوان نقاط کنترل با استفاده از رابطه کاهندگی بور محاسبه گردید و مقادیر سایر نقاط بوسیله نرم افزار ArcGIS و استفاده از روش کریجینگ عادی محاسبه گردید.

با توجه به نقشه پراکنش ساختمان های شهر رفسنجان که توسط کارفرما تهیه شده است، ساختمان های واقع در شهر از یک تا پنج طبقه و انواع سیستم های مصالح بنایی، سازه فولادی، سازه بتنی تقسیم بندی شده است. با توجه به تعداد سازه ها عملا دسته سازه ها ممکن نبوده و تنها تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس تحلیل بارافزون ساختمان های تیپ تهیه گردید. با توجه به نتایج تحلیل های بارافزون و مقادیر بیشینه شتاب زمین در نقشه های شدت اثر احتمال خرابی سازه ها در مناطق مختلف محاسبه گردید.

بررسی مکانیابی اردوگاههای اسکان موقت برای جمعیت های آسیب دیده از زلزله در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

اقامت موقت تمام يا بخشي از شهروندان درخارج از محيط سكونت دائمي شان به دليل بروز بحران (Disaster)یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است که تحت عنوان اسکان موقت از آن یاد می شود. انتخاب محل مناسب جهت اسکان با توجه به دسترسی ها، مدیریت زمان و هزینه جهت خدمات رسانی مطلوب و بهینه از ضروریات مدیریت بحران در این مقطع می باشد. در این پژوهش شهر جیرفت و عنبرآباد با توجه به استعداد لرزه خیزی بالا به عنوان الگویی به منظور مکان یابی محل های استقرار موقت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، از25 فاکتور مؤثر در امر مکان یابی که برگرفته از شرایط طبیعی، زیر ساختی، اقتصادی و اجتماعی شهر بوده، استفاده شده و در رابطه با تلفیق داده ها از سیستمهای اطلاعات مکانی(GIS) و  منطق فازی (Fuzzy)و جهت انجام عمليات تلفيق فازی و عمليات مکان يابی اسکان موقت، با توجه به قابليت های گسترده نرم افزار ARC GIS در مسائل آناليز تصميم گيری چند معياره، استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکيب خطی وزن دار (WLC)، نقشه های فازی بدست آمده، تلفيق و مکان های مناسب  شناسایی گردیدند. در نهایت در محدوده شهر جیرفت و عنبرآباد از 29 قطعه واجد الشرایط پس از تطبیق با کاربریها و مساحت مورد نیاز تعداد 12 قطعه (7 مکان در شهر جیرفت و 5 مکان در شهر عنبر آباد) به عنوان مکان مناسب جهت استقرار جمعیت در زمان بحران پیشنهاد گردید.

 

 تولید نرم افزار آمادگی در سوانح طبیعی:

این نرم افزار به سفارش اداره کل مدیریت استان کرمان و با قابلیت ارسال توسط بلوتوث و نصب در گوشی های تلفن همراه تولید شده و شامل اطلاعات وامکانات ذیل میباشد:

  • اطلاعات ضروری برای پیشگیری از خسارات سوانح طبیعی همچون سیل،زلزله، رانش زمین، طوفان شن، گردباد، برف و کولاک
  • دستورالعملهای حین سانحه
  • دسترالعملهای عادی سازی پس از بحران
  • نقشه کامل راههای استان کرمان

 

 

طراحي و ساخت دستگاه  لايسيمتر وزني الكترونيكي:

با توجه خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع ابی شدید در ایران اندازه گيري ميزان واقعي و دقيق آب مصرفي گياهان زراعي با توجه به شرايط خاص اقليمي منطقه و  مطالعه چگونگي پخش و سرعت انتشار آبهاي آلوده در لايه هاي مختلف خاك و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني دارای اهمیت زیادی می باشد. لذا با عنایت به این موضوع طراحی و ساخت  اين دستگاه که در نوع خود در كشور منحصر به فرد مي باشد، در جهاددانشگاهی استان کرمان صورت پذیرفت.

                  

 

تماس با ما

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان 

تلفن: 44-33257342-034

 

دسترسی سریع