خانم دکتر ندا رحيم پور مدير گروه تكنولوژي هاي نوين جهاددانشگاهي استان به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه مهارت محور در شاخه علوم پايه در جشنواره پژوهش و فناوري استان برگزيده شد.

 

به گزارش ايسنا منطقه كوير، اسامی ٥٨ پژوهشگر برگزیده دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه هاي استان در نوزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری استان، اعلام شد.

 در اين مراسم پژوهشگران برتر عضو هیأت علمی استان در گروه های هفت گانه، پژوهشگران برتر با رویکرد مهارتی در گروه‌های هفت گانه، دانشجویان پژوهشگر برتر استان در مقطع دکتری در گروه های هفت گانه ،دانشجویان پژوهشگر برتر استان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه های هفت گانه، پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی استان در گروه های هفت گانه، پژوهشگران برتر استان در حوزه آموزش و پرورش، دانش آموزان پژوهشگر برتر استان، فناوران برتر و شرکت فناور برتر استان انتخاب شدند.