اهداف و چشم انداز

توسعه دوره‌هاي آموزشي مهارت پايه و شغل محور.

توسعه دوره‌هاي آموزشي با همكاري مراكز آموزشي معتبر داخلي و خارجي.

تمركز بر آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي مورد نياز براي توسعه منابع انساني بخش علم،‌ فناوري و كارآفريني كشور.

ارايه خدمات آموزشي جامع به سازمان‌ها و مراكز دولتي و غير دولتي (شامل نيازسنجي آموزشي، برنامه‌ريزي آموزشي، اجرا و ارزيابي).

رعايت استانداردهاي آموزشي و حرفه‌اي.

طراحي و تدوين برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي جديد.

اجراي دوره‌هاي آموزشي.

طراحي و اجراي آزمون‌هاي تخصصي و حرفه‌اي.

توليد و انتشار منابع و متون آموزشي.

توسعه قطب‌هاي علم و فناوري براي گسترش مرزهاي دانش.

تحقيق و توسعه و توليد فناوري‌هاي نوين.

جذب توان علمي نخبگان.

صيانت از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي.

ارتقا و تعميق معرفت ديني و ترويج فضائل اخلاقي در ميان جوانان در پرتو انديشه و سلوك ديني، اجتماعي و سياسي حضرت امام خميني (ره).

تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي- ايراني با رهيافتي زيبايي‌شناسانه، بديع و منطبق با زمان.

پرورش خلاقيت‌ها و استعدادهاي فرهنگي- هنري و تقويت روحيه خودباوري دانشجويان.

ارايه ايده‌ها، طرح‌ها و راهبردهاي اثربخش علمي- فرهنگي و ظرفيت‌سازي براي ايفاي نقش‌هاي ملي در مسير توسعه فرهنگي كشور.

همكاري مؤثر با دستگاه‌ها و مراكز علمي، فرهنگي و مجموعه‌هاي فناوري و صنعتي در سطوح استاني و ملي براي ايفاي نقش‌هاي برجسته در كشور.

همكاري علمي- آموزشی با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي معتبر جهان براي تبادل تجربيات و دستيابي به دانش و فناوري‌هاي نوين.

گسترش همكاري بين‌المللي در حوزه‌هاي فناوري و صنعتي براي توليد ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات علمي، فني و صنعتي.

گسترش همكاري با مراكز علمي و فرهنگي، سازمان‌ها و نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي، براي مشاركت در حل چالش‌هاي فرا روي جوامع اسلامي و كشورهاي منطقه.

اهداف و چشم انداز