دفتر ریاست و روابط عمومی

 

 

 

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی

آدرس ایمیل: sec.kr@acecr.ac.ir

تلفن تماس: ۴۴-۳۳۲۵۷۳۴۲-۰۳۴