دفتر معاونت پشتیبانی

 

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی-طبقه اول-حوزه معاونت پشتیبانی

آدرس ایمیل:

kerman.acecr.ac@gmail.com

sec.kr@acecr.ac.ir

تلفن تماس: ۴۴-۳۳۲۵۷۳۴۲-۰۳۴