دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی-طبقه اول-حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

آدرس ایمیل:

kerman.acecr.ac@gmail.com

sec.kr@acecr.ac.ir

تلفن تماس:

034-33257561

034-33257342-44