علمی کاربردی شعبه کرمان

جهاددانشگاهی استان کرمان در سال 1359 تاسیس گردید در چهار حوزه معاونت پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و پشتیبانی فعالیت می نماید. در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه کرمان به منظور توسعه آموزش‌های علمی کاربردی، ارتقای دانش و ایجاد مهارت‌های لازم و به فعالیت درآوردن استعدادهای نهفته در افراد تاسیس شده است و بر ایجاد توانایی‌های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و استفاده افراد در طیفی از مشاغل تاکید دارد.

این دانشگاه با مشارکت جهاد دانشگاهی استان کرمان و پژوهشکده سازه و زلزله نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استان می‌پردازد.

 

 علمی کاربردی شعبه کرمان

 

 علمی کاربردی شعبه کرمان