اداره انفورماتیک و فناوری اطلاعات: محمد محمدی انائی

شرح وظایف:

 1. مدیریت و راهبری توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه جهاد دانشگاهی
 2. پیگیری و کنترل و نظارت بر تهیه و تامین نیازمندیهای سخت‌افزاری و طراحی و خرید سیستم های نرم‌افزاری
 3. کنترل و نظارت بر محقق سازی و اجرای طرح ها و برنامه‌های انفورماتیکی در سطح جهاد دانشگاهی
 4. مطالعه، بررسی، پیشنهاد، انتخاب و تدوین متدولوژی‌ها، روش ها و استانداردهای مهندسی نرم افزار، سخت افزار و شبکه در مجموعه جهاد به صورت هماهنگ و یکپارچه
 5. بررسی و شناسایی نیازهای آتی و جاری انفورماتیکی مجموعه جهاد و پیشنهاد راه کارهای مناسب دراین زمینه
 6. پشتیبانی، ارتقاء و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه و سیستم های مورد استفاده در جهاد دانشگاهی
 7. کنترل و نظارت بر توسعه و مدیریت پورتال اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی و بهنگام سازی مستمر آن
 8. همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین راهبردهای توسعه انفورماتیک و طرح‌های جامع انفورماتیک و معماری اطلاعات در سطح جهاد دانشگاهی
 9. مدیریت امور مربوط به  ثبت دامنه، تأمین پهنای باند و ارتباطات اینترنتی در مجموعه جهاد دانشگاهی
 10. کنترل و نظارت بر سایت‌های اطلاع رسانی در سطح جهاددانشگاهی
 11. مدیریت تامین و حفظ امنیت اطلاعات سطح جهاد دانشگاهی
 12. پیگیری و اعمال هماهنگی در امر یکپارچه سازی سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه جهاد دانشگاهی
 13. بازدید و بررسی از وضعیت فناوری اطلاعات مراکز تابعه جهاد دانشگاهی
 14. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی

آدرس ایمیل: sec.kr@acecr.ac.ir

تلفن تماس: ۴۴-۳۳۲۵۷۳۴۲-۰۳۴