خلاصه ای از اقدامات 3 ماه نخست سال 1403 در جهاددانشگاهی استان کرمان

خلاصه ای از اقدامات 3 ماه نخست سال 1403 در جهاددانشگاهی استان کرمان زا در کلیپ زیر مشاهده نمایید. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان […]

ادامه مطلب

اهم فعالیتهای جهاددانشگاهی استان کرمان در سال 1402

اهم فعالیتهای جهاددانشگاهی استان کرمان در سال 1402 را در کلیپ زیر مشاهده نمایید. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، جهت مشاهده مهمترین فعالیتهای […]

ادامه مطلب

جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۴۰۲

آنچه در جهاددانشگاهی استان کرمان در بهمن ماه ۱۴۰۲ گذشت را مشاهده نمایید. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، آنچه در جهاددانشگاهی استان کرمان […]

ادامه مطلب

جهاددانشگاهی استان کرمان در یک سال گذشته

“جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان” به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، همزمان با 16 مرداد چهل و سومین سالگرد […]

ادامه مطلب