جهاددانشگاهی استان کرمان در یک سال گذشته

“جهاددانشگاهی الگوی پیشرفت؛ با ایمان، امید و اعتماد به جوانان” به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، همزمان با 16 مرداد چهل و سومین سالگرد […]

ادامه مطلب